Rabu, Maret 07, 2012

Quranku Sahabatku (QSH)

Versi sederhana dari I Love My Al-Qur'an (ILMA)

Buku karya H. Prof. Dr. Afif Muhammad, MA ini layak jadi koleksi pelengkap perpustakaan keluarga, yang tentunya tidak sekedar pelengkap tapi juga harus betul-betul di explore manfaatnya.

Terdiri dari 4 jilid, berisi surah-surah pendek pilihan.
Penjelasan sederhana, membumi, dekat dengan kehidupan sehari-hari dan praktis.
Diperkuat dengan cerita dan gambar full color yang menarik.
Diperkaya dengan komik strip sebagai media menyampaikan kisah-kisah.
Dilengkapi dengan kotak bahasa yang mengenalkan kosa kata Al-Qur'an secara bertahap.
Dilengkapi dengan istilah-istilah tafsir yang membantu anak mengenal istilah-istilah Al-Qur'an.
Ditutup dengan lembar evaluasi interaktif yang membantu anak untuk mengingat ulang pengetahuan yang didapat.

Jilid 1 : Al-Fatihah, Al-Lahab, Al-Ma'un, Al-Humazah, At-Takatsur, An-Nashr,  Al-Kautsar, Al-'Ashr, Al-Qadr, Al-Falaq, An-Naas

Jilid 2 : Asy-Syams, Ath-Thaariq, At-Tiin, Al-A'laa, Al-Qorii'ah, Az-Zalzalah, Al-Ghaashiyah, Adh-Dhuhaa, Al-Lail, Al-Fajr

Jilid 3 : Al-Muthaffifiin, 'Abasa, Al-Balad, Al-Insyiqaaq, At-Takwiir, An-Naazi'aat, Al-Infithaar

Jilid 4 : Al-'Aadiyaat, Al-Bayyinah, Al-'Alaq, An-Naba', Al-Ikhlaash, Al-Kaafiruun, Al-Quraisy, Al-Fiil, Al-Insyiraah

Harga : Rp 500.000,-

Berminat untuk membeli? Dapatkan diskon hingga 20 persen (Rp 400.000,-)!!!

Info Lebih Lanjut:
Sumarni Bayu Anita, S.Sos
Book Advisor – Mizan Owner Plan PT. Mizan Dian Semesta
Email: sb.anita@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/sumarnibayuanita

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...